Rechtspositie overheidspersoneel

Prator biedt juridische bijstand in geschillen die betrekking hebben op de rechtspositie van het overheidspersoneel.

Het kantoor biedt onder meer bijstand bij benoemingen, bevorderingen, evaluaties en inzake tuchtrecht.