Omgevingsrecht

Advocatenkantoor Prator specialiseert zich in omgevingsrecht waarbij wordt opgetreden voor overheden, particulieren, ondernemingen, en andere professionelen, en behandelt dossiers in het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht. Dit behelst onder meer bijstand en procesvoering inzake bestemmingsvoorschriften, stedenbouwkundige en milieuvergunningen en de handhaving van stedenbouwkundige en milieu-inbreuken.

Prator beschikt over een bijzondere ervaring met het verlenen van advies en bijstand, al dan niet in rechte, bij de realisatie van infrastructuurprojecten.

Binnen het omgevingsrecht werkt het advocatenkantoor aan beleidsvoorbereidende studies en wetgeving.