Grondwettelijk recht

Prator biedt zijn cliënten advies en bijstand bij grondwettigheidsvragen. Dit behelst onder meer vragen over de bevoegdheidsverdeling binnen het federale België, over staatshervorming en over grondrechten.

Het advocatenkantoor heeft een uitgebreide ervaring met het analyseren van complexe bevoegdheidsverdelende problemen op diverse domeinen van het recht zoals arbeidsmarktrecht, gezondheidsrecht, straf(proces)recht, fiscaal recht, vennootschapsrecht, burgerlijk recht, alsook met procesvoering hierover.

Als expert in grondwettelijk recht biedt Prator zowel bijstand aan overheden en aan ondernemingen, als aan andere juridische dienstverleners die geconfronteerd worden met grondwettigheidsvragen.