Bestuurlijk goederenrecht en vastgoedrecht

Prator biedt bijstand aan overheden, ondernemingen en particulieren bij vragen en geschillen omtrent het bestuurlijk goederenrecht en vastgoedrecht.

Het adviseert en staat cliënten bij vragen omtrent onteigeningen, domeingoederen, concessies van openbare dienst en erfdienstbaarheden van algemeen nut.

Het biedt tevens bijstand inzake bodemverontreiniging en bodemsanering.