Jürgen Vanpraet

Jürgen Vanpraet is gespecialiseerd in publiek recht.

Hij verscheen als raadsman in diverse zaken voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Europees Hof van Justitie en de hoven en rechtbanken. Hij beschikt tevens over een ruime ervaring in beleidsvoorbereidende studies en het schrijven van wetgeving.

Als grondwetspecialist beschikt Jürgen over een uitzonderlijke expertise op het vlak van staatshervorming en de verdeling van bevoegdheden tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten.

Zijn boek "De latente staatshervorming. De bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State" werd bekroond met de Fernand Collin-prijs voor Recht 2012. Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België.

Hij is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen.

Hij is houder van het getuigschrift van de beroepsopleiding bij de balie van het Hof van Cassatie (lange cyclus).