Netwerk met advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost

Prator vormt een netwerk van advocaten met advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost (www.ryckbost.info) waarmee op een preferentiële en onafhankelijke wijze samengewerkt wordt.

De samenwerking tussen beide nichekantoren en hun advocaten heeft een grote meerwaarde gezien de specialisatie en ervaring van elk van de advocaten en de binding met de universitaire instellingen, waarbij in elk van de deeldomeinen kan gerekend worden op een gedeelde kennis en ervaring, een deskundigheid op hoog niveau en een gecoördineerde samenwerking.

De leden van het Netwerk oefenen hun beroep als advocaat op onafhankelijke wijze van elkaar uit.


Donatienne Ryckbost

Donatienne Ryckbost is licentiaat in de rechten en licentiaat in het notariaat. Zij is ingeschreven in de balie van West-Vlaanderen sedert 1993 en is vennoot van het advocatenkantoor Ryckbost & Ryckbost.

Zij is een specialiste met jarenlange expertise in het publiekrecht en administratief recht en in het bijzonder omgevingsrecht, milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht, bodemrecht, onteigeningen en onroerend erfgoed. Zij heeft een ruime ervaring in de bijzondere procedures van de administratieve rechtscolleges, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie alsook in het voeren van de procedures voor de burgerlijke rechtbanken en hoven. Zij treedt op bij onderhandelingen in verband met onroerend goed transacties en de redactie van diverse contractuele regelingen en dadingen. Zij heeft ook een belangrijke ervaring bij de voorbereiding van wetgevend werk en bij het verlenen van beleidsondersteunend advies.

Ze is onder meer actief in de  spoorwegsector, de luchtverkeersector en de havenontwikkelingen en de realisatie van grote infrastructuurwerken dienaangaande. Zij treedt sedert vele jaren  voor diverse eigenaarsverenigingen ter verdediging van het eigendomsrecht in alle aspecten zoals monumenten en onroerend erfgoed, landelijke aangelegenheden, overeenkomsten met de Vlaamse overheden en behartigt ook de belangen van individuele eigenaars in dit verband.

Zij is lid van Brownfieldcel  sedert 2008 tot heden.

Donatienne Ryckbost is deskundige adviseur bij de VZW Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden en Tuinen van België, lid van de Raad Cel Particulier Historisch Patrimonium (PHP).

Naast haar advocatenpraktijk engageert zij zich ook wetenschappelijk sterk in de materie. Zij was voorheen gastdocent aan de Universiteit Gent in het vakgebied privaatrechtelijk milieurecht (van 2002 tot 2009) en verbonden aan de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest (van 1989 – 1995). Deze commissie was samengesteld uit de meest gezaghebbende specialisten inzake milieurecht en was belast met de rationalisering van het milieurecht in Vlaanderen.

Zij heeft gedurende vele jaren diverse gastcolleges en voordrachten gegeven  en is auteur van diverse publicaties.


Emmanuel Ryckbost

Emmanuel Ryckbost is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen sedert 1985. Als generalist heeft hij een voorkeur voor dossiers met betrekking tot onroerend goed, contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

Uit voorliefde voor dieren, en voor paarden in het bijzonder, groeide zijn interesse in hippisch recht.
 

Fitzgerald Temmerman

Fitzgerald Temmerman behaalde de titel van doctor in de rechten (Ph.D.) aan de universiteit Bern, met grootste onderscheiding (2014). Zijn proefschrift in het WTO-recht en het internationaal waterrecht, onder het promotorschap van professor dr. Thomas Cottier, handelt over het onderwerp: “Trade in Water in International Law – Bulk Fresh Water, Irrigation Subsidies and Virtual Water”. Fitzgerald TEMMERMAN  behaalde zijn licentiaat in de rechten aan de universiteit Gent (2003) en een LL.M. in het internationaal recht aan de universiteit Bern (2004). Hij deed zijn stage in de advocatuur aan de balie Brugge met specialisatie in het administratief recht, en was tussentijds assistent aan de universiteit Bern bij de ILA Commissie voor Internationaal Recht en Biotechnologie.

Dominique Moerman

Dominique Moerman staat in voor het onthaal, secretariaat, administratie en boekhouding.