Fernand Collin prijs voor Recht 2012

Het boek De latente staatshervorming - tevens doctoraatsthesis - van Prof. dr. Jürgen Vanpraet werd in 2012 bekroond met de Fernand Collin prijs voor Recht.

Deze tweejaarlijkse prijs wordt toegekend aan werken die een oorspronkelijke bijdrage leveren tot de rechtswetenschap in België en van de hand zijn van een auteur die op 1 januari van het jaar van de toekenning van de prijs, de leeftijd van 40 jaar niet heeft bereikt. Het werk moet in het Nederlands zijn opgesteld.

Bekijk hier de Fernand Collin prijs voor Recht 2012.

De latente staatshervorming. De Bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2011, 614 p.

Samenvatting
 
Al te vaak overheerst het beeld dat de bevoegdheden in het federale België verdeeld worden via staatshervormingen. De bevoegdheidsverdeling in het federale België evolueert ook in belangrijke mate via de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State. Het is deze 'latente staatshervorming' die het voorwerp uitmaakt van het boek. Het boek brengt hierbij de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State over de materiële bevoegdheidsverdeling systematisch samen in een enkele publicatie en vormt zo een uniek basiswerk over het systeem van materiële bevoegdheidsverdeling.
 
Het boek geeft bovendien ook een uniek en systematisch overzicht van de geldende bevoegdheidsverdeling in de grote takken van het recht. De bevoegdheidsverdeling in de grondrechten, de rechtsbedeling, het burgerlijk recht, de sociale zekerheid, de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht, de fiscaliteit, het vennootschaps-en verenigingsrecht en het straf- en handhavingsrecht komen stuk voor stuk aan bod.

Het boek is bovenal ook een vernieuwende thesis. Het doorbreekt op overtuigende wijze het dogma van de exclusieve bevoegdheden. De traditionele Pavlov-reflex, die constitutionalisten en politici reeds decennia in de ban houdt, laat vermoeden dat één en slechts één overheid bevoegd is om een bepaalde maatregel aan te nemen. De auteur introduceert de zogenaamde dubbelaspectleer en stelt dat verschillende overheden soms gelijkaardige maatregelen uitvaardigen, elk op grond van hun eigen bevoegdheden.

De beknopte en de uitgebreide systematische inhoudstafel en het trefwoordenregister met ongeveer 700 alfabetisch gerangschikte hoofdtrefwoorden, maken dit boek ook bijzonder geschikt als naslagwerk.