Spreker colloquia en studiedagen

(niet exhaustieve lijst)

Webinar "Bestuursorganisatierecht" met als onderwerp "Grondwettelijke prinicpes m.b.t. het bestuursorganisatierecht", organisatie die Keure, 19 november 2020.

Spreker studiedag "Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice" met als onderwerp " Onteigenen in Vlaanderen", 7 mei en 3 september 2015, organisatie Confocus, Berchem.

Spreker colloquiumDe zesde staatshervorming: bevoegdheden, middelen  en instellingen”, met als onderwerp de bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, 6 december 2013, organisatie Universiteit Antwerpen, Senaat. 

Spreker studiedag “Ontwikkelingen in het Europees, Belgisch én Vlaams arbeidsmigratierecht” met als onderwerp “Het arbeidsmigratierecht in de Zesde Staatshervorming”, 19 november 2013, Antwerpen, organisatie Universiteit Antwerpen.  

Spreker “Gentse Legal Briefings 2013-14 Sessie 2. Administratief en publiek recht” met als onderwerp “Staatshervorming: stand van zaken”, 21 oktober 2013, Ugent, Gent.  

Voorzitter studiedag “Rechtsbescherming tegen de overheid. Evoluties naar meer efficiënte rechtsbescherming voor de burger?”, 4 juni 2013, Universiteit Antwerpen.  

Spreker studiedag “Prejudiciële vragen. De techniek in kaart gebracht”, met als onderwerp “Prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof”, 15 maart 2013, Dworp.  

Spreker doc-serie over verbintenissenrecht UGent met als onderwerp: “de bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State” , 17 december 2012, Ugent.  

Deelname wetenschappelijk-interdisciplinair seminarie over de communautarisering van de kinderbijslagen, Universitaire Stichting 12 november 2012.  

Spreker Confocus rechtsdagen 2012, met als onderwerp “De invloed van de 6e staatshervorming op de Raad van State en het Vlaams bestuursrecht”, 29 augustus 2012, Berchem.  

Spreker studiedag “Legislatieve validatie”, met als onderwerp “Decretale validatie bij infrastructuurprojecten”, 17 februari 2012, Universiteit Antwerpen.  

Spreker “Internationaal colloquium over federalisme n.a.l.v. 40 jaar Vlaams Parlement”, Vlaams Parlement over de latente staatshervorming in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, 9 december 2011.  

Spreker studiedag “De IPA-wet en het Belgisch ontslagrecht. Quo Vadis?”, met als onderwerp “Constitutionele beschouwingen bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011”, 7 december 2011, Universiteit Antwerpen.  

Spreker colloquium “Evoluties in het Belgisch coöperatief federalisme” met als onderwerp “Tendensen in de samenwerking- en de conflictbeheersingsprocedures”, 25 november 2011, Kamer van Volksvertegenwoordigers (VUB).

Spreker studiedag “Update strafrecht” met als onderwerp “De bevoegdheidsverdeling inzake strafrecht”, 17 november 2011 (Gent) en 24 november 2011 (Antwerpen).  

Spreker colloquium “Belgium: Quo Vadis?” met als onderwerp “Dogma’s in de bevoegdheidsverdeling”, 21 oktober 2011, Universiteit Antwerpen.

Spreker studiedag Kamer van Volksvertegenwoordigers met als onderwerp “De latente staatshervorming”, 28 september 2011.

Spreker studiedag “Publiciteitsinrichtingen” met als onderwerp “Publiciteitsinrichtingen en bevoegdheidsverdeling”, organisatie Confocus, 9 juni 2011.

Deelname internationaal seminarie “Federalism in the European Union”, KULeuven 12 en 13 mei 2011.  

Spreker studiedag “Hebben burgers te veel rechten? Infrastructuurprojecten en de rol van de burger”, met als onderwerp de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake rechtsbescherming, 17 december 2010 (Universiteit Antwerpen)

Deelname “International Expert Seminar on Social Federalism”,  February 26 – 27, 2010, Universiteit Antwerpen, Organsiatie Forum Federalisme.  

Spreker studiedag “Grenzen en mogelijkheden van het sociaal federalisme in België en Europa”, 16 september 2009, Antwerpen (Zoo) met als onderwerp “Kinderbijslag en hospitalisatieverzekering: bevoegdheidsrechtelijke problemen bij defederalisering” (organisatie: Forum Federalisme, Universiteit Antwerpen)