Overheidsopdrachtenrecht

Voor advies en juridische bijstand met betrekking tot de wetgeving van overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) kan u eveneens bij Prator terecht.

Ons advocatenkantoor biedt u onder meer advies en bijstand omtrent de toepasselijkheid van de wetgeving in overheidsopdrachten (concessies, inhouse-verhoudingen, non-profitorganisaties, …), omtrent de keuze en opvolging van de gunningsprocedure (aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure en de concurrentiegerichte dialoog) en inzake de selectie en gunning.

Prator voert procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten met het oog op rechtsherstel in natura of schadevergoeding.