Présentations pour colloques et journées d’études

(liste non exhaustive)

Orateur jour d'étude "Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice" met als onderwerp " Onteigenen in Vlaanderen", 7 mei en 3 september 2015, organisation Confocus, Berchem.

Orateur colloque“ De zesde staatshervorming: bevoegdheden, middelen en instellingen”, met als onderwerp de bevoegdheidsverdeling in het arbeidsmarktbeleid, 6 décembre 2013, organisation Université d'Anvers, Sénat.

Orateur jour d'étude “Ontwikkelingen in het Europees, Belgisch én Vlaams arbeidsmigratierecht” met als onderwerp “Het arbeidsmigratierecht in de Zesde Staatshervorming”, 19 novembre 2013, Anvers, organisation Université d'Anvers.

Orateur “Gentse Legal Briefings 2013-14 Sessie 2. Administratief en publiek recht” met als onderwerp “Staatshervorming: stand van zaken”, 21 octobre 2013, Ugent, Gant.

Président jour d'étude “Rechtsbescherming tegen de overheid. Evoluties naar meer efficiënte rechtsbescherming voor de burger?”, 4 juin 2013, Université d'Anvers.

Orateur jour d'étude “Prejudiciële vragen. De techniek in kaart gebracht”, met als onderwerp “Prejudiciële vragen voor het Grondwettelijk Hof”, 15 mars 2013, Dworp.

Orateur doc-serie UGent: “de bevoegdheidsverdeling in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviespraktijk van de Raad van State” , 17 décembre 2012, Ugent.

Seminaire concernant la communautarisation des allocations familiales, Fondation Universitaire, 12 novembre 2012.

Orateur Confocus rechtsdagen 2012, sujet: “De invloed van de 6e staatshervorming op de Raad van State en het Vlaams bestuursrecht”, 29 août 2012, Berchem.

Orateur jour d'étude "Legislatieve validatie”, sujet: “Decretale validatie bij infrastructuurprojecten”, 17 février 2012, Université d'Anvers.

Orateur “Internationaal colloquium over federalisme n.a.l.v. 40 jaar Vlaams Parlement”, Parlement flamande over, 9 décembre 2011.

Orateur jour d'étude  “De IPA-wet en het Belgisch ontslagrecht. Quo Vadis?”, sujet:“Constitutionele beschouwingen bij het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011”, 7 décembre 2011, Université d'Anvers.

Orateur colloque “Evolutions dans le fédéralisme coopératif belge”, sujet: “Tendensen in de samenwerking- en de conflictbeheersingsprocedures”, 25 novembre 2011, La Chambre.

Orateur jour d'étude “Update strafrecht”, sujet “De bevoegdheidsverdeling inzake strafrecht”, 17 novembre 2011 (Gant) en 24 novembre 2011 (Anvers).

Orateur colloque “Belgium: Quo Vadis?” met als onderwerp “Dogma’s in de bevoegdheidsverdeling”, 21 octobre 2011, Universiteit Antwerpen.

Orateur jour d'étude à la Chambre, sujet: “De latente staatshervorming”, 28 septembre 2011.

Orateur jour d'étude “Publiciteitsinrichtingen", sujet:  “Publiciteitsinrichtingen en bevoegdheidsverdeling”, Confocus, 9 juin 2011.

Séminaire international “Federalism in the European Union”, KULeuven 12 en 13 mai 2011.

Orateur jour d'étude “Hebben burgers te veel rechten? Infrastructuurprojecten en de rol van de burger”, sujet "De bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten inzake rechtsbescherming", 17 décembre 2010 (Université d'Anvers)

“International Expert Seminar on Social Federalism”, February 26 – 27, 2010, Université d'Anvers, Organsation Forum Federalisme.

Orateur jour d'étude “Grenzen en mogelijkheden van het sociaal federalisme in België en Europa”, 16 septembre 2009, Anvers, sujet “Kinderbijslag en hospitalisatieverzekering: bevoegdheidsrechtelijke problemen bij defederalisering” (organisation: Forum Federalisme, Université d'Anvers)