Prator is een gedreven advocatenkantoor dat actief is voor en in de publieke sector. De activiteiten van het advocatenkantoor spitsen zich toe op het omgevingsrecht (milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht), het overheidsopdrachtenrecht, het bestuurlijk goederenrecht, de rechtspositie van het overheidspersoneel en het grondwettelijk recht.

Passie voor en in de publieke sector

Advocatenkantoor Prator verstrekt gespecialiseerd en onafhankelijk juridisch advies en voert procedures voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, administratieve rechtscolleges en burgerlijke rechtbanken.

Prator beschikt eveneens over een uitgebreide ervaring in het opstellen van wetgevingsprojecten en beleidsondersteunende studies.

Ons advocatenkantoor verleent juridische ondersteuning aan zowel overheden, ondernemingen, als aan particulieren. Het staat eveneens andere juridische dienstverleners bij die geconfronteerd worden met een probleem die gespecialiseerde juridische bijstand vergt.

Kwaliteit en specialisatie

Als nichekantoor kiezen wij resoluut voor specialisatie om u de kwaliteit te kunnen garanderen die u zoekt. Prator beschikt over een ruime ervaring in het verlenen van bijstand in complexe projecten en werkt samen met andere topspecialisten in binnen- en buitenland.

Prator onderscheidt zich door zijn bekwaamheid en ervaring met de werking van overheden, zijn efficiënte en flexibele aanpak en, vooral, zijn passie voor en in de publieke sector.