Ruben Veranneman

Ruben Veranneman studeerde in 2019 af aan de UGent en is advocaat aan de balie van West-Vlaanderen. In zijn masterproef voerde hij onderzoek naar de burgerinspraak bij grondwetsherzieningen in Italië, Zwitserland en Ierland.

Hij legt zich binnen het kantoor toe op het grondwettelijk recht.